Expertise

De wetgever heeft in de laatste decennia een groot aantal nieuwe regels, wetten en normen gepubliceerd ter bescherming van het milieu:

Elk van de drie Gewesten legt u in dit kader een aantal verplichte controles op m.b.t. de veilige opslag van gevaarlijke stoffen.