Région flamande

In Vlaanderen geldt de Vlarem II reglementering. Deze reglementering voorziet een aantal wettelijke verplichte keuringen, zowel voor particulieren als bedrijven. Alle onderstaande onderzoeken kunnen door ons worden uitgevoerd.

Particulieren

Als particulier met een opslagtank voor huisbrandolie en met een waterinhoud van minder dan 5.000 kg dienen de periodieke keuringen te gebeuren volgens Hoofdstuk 6.5. “Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg” van Vlarem II.

Bedrijven

 • Exploitanten

Alle gevaarlijke brandstoffen en brandbare vloeistoffen zijn onderhevig aan periodieke keuringen:

  • ofwel volgens Hoofdstuk 5.17.4. “Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen”
  • ofwel volgens Hoofdstuk 5.6. “Brandstoffen en brandbare vloeistoffen”

In zoverre zij minstens een gevarenpictogram  (GHS) hebben of een vlampunt     < 250°C

De door ons uit te voeren onderzoeken in het kader van deze wetgeving zijn:

  • indienststellingskeuring van nieuwe installaties
  • beperkt onderzoek
  • algemeen onderzoek: inwendig onderzoek of ultrasonische diktemetingen
  • buitengebruikstellingen
  • corrosiviteitsonderzoek
  • zwerfstroommetingen
  • toezicht bij plaatsing ondergrondse houders
  • dichtheidsproeven
  • controle kathodische bescherming
  • controle KWS afscheider
  • stage II metingen
  • berekeningen van inkuipingen
  • verlengingen van oranje stickers
 • Tankbouwers

Vlarem verplicht de controle op de bouw van elke als nieuw vergunde en gebouwde houder volgens een geldende constructienorm conform aan de bijlage 5.17.2. “Codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders“

Hierbij bieden wij volgende controles aan

  • controle op de bouw van individueel gebouwde houders (in het werkhuis)
  • prototypekeuringen van in serie gebouwde houders (in het werkhuis)
  • regularisatie naar Vlarem II van houders met een nieuwe bestemming
  • bouwtoezicht bij op de werf gebouwde houders
  • (her) berekening van houders in kader van productwissel en levensduurverlengingen
  • opmaken van vervangingsattesten bij verloren gegane verklaringen van conformiteit (voor door ons afgeleverde prototypekeuringen)
 • Bouwers van toebehoren

Momenteel is het voor elke overvulbeveiliging noodzakelijk om te voorzien in een Vlarem II attestering voor overvulbeveiligingen conform de bijlage 5.17.7.

In dit kader bieden wij volgende diensten aan:

  • controle op de bouw van een installatie bij de exploitant
  • prototypekeuringen van in serie gebouwde toestellen bij de fabrikant

Noot: dezelfde service wordt aangeboden voor lekdetectiesystemen, conform bijlage 5.17.3.