Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn wij erkend met betrekking tot onderstaande wetgevingen voor:

(Afval) olieopslag:

 • Het Brussels Gewest voorziet in een 15 jaarlijkse inspectie conform het Besluit van 24 april 2015 – sectie 11 – Art. 25, uit te voeren door een expert “opslaginstallaties”

Benzinestations:

 • In het Brussels Gewest geldt het “Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations”, met andere woorden de reglementering is enkel van toepassing op benzinestations
 • Deze wetgeving verplicht de exploitant tot het laten uitvoeren van een aantal verplichte initiële en periodieke onderzoeken,
  • indienststellingskeuring
  • stage II metingen
  • uitmeten kathodische bescherming
  • dichtheidstest (initieel en 10 jaarlijks indien van toepassing)
  • onderzoek agressiviteit en geleidbaarheid bodem
  • jaarlijkse controle
  • algemene 10-jaarlijkse controle
  • toezicht bij plaatsing van een ondergrondse houder

Verwarming:

 • Houders die gebruikt worden om brandstof in op te slaan met een inhoud < 50.000 l dienen te voldoen aan Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof (sinds februari 2018). Hier wordt voorzien in periodieke controles in functie van de capaciteit van de houder evenals het feit of het om een bovengrondse of ondergrondse houder gaat.
 • Deze wetgeving verplicht de exploitant tot het laten uitvoeren van een aantal verplichte initiële en periodieke onderzoeken.

De controles kunnen door Corcon worden uitgevoerd:

  • indienststellingskeuring
  • uitmeten kathodische bescherming
  • corrosiviteitsonderzoek
  • zwerfstroommetingen
  • dichtheidstest