Histoire

Begin jaren negentig wordt Dhr. Willy Van Moorter uitgenodigd door de overheid om deel te nemen aan het schrijven van de Vlarem II reglementering voor het onderdeel van de opslag van gevaarlijke producten. Het feit dat in dat onderdeel van de wetgeving controles voorzien worden, leidt tot de oprichting van de vzw Corcon in 1994 door Willy en zijn zoon Frank Van Moorter. De onderneming ontwikkelt in die periode ook een deel van de noodzakelijke testapparatuur voor de onder Vlarem II voorzien controles.

De onderneming groeit gestaag en vanaf 1999 is de groei van dusdanige aard dat besloten wordt om Corcon bv op te richten in 2000. In 2001 wordt de onderneming verder aangesterkt met de komst van Mvr. Francine Van Moorter, die na het overlijden van haar broer Frank (1968-2001), ook de leiding over de onderneming overneemt.

Intussen is Corcon bv in toenemende mate een belangrijke rol gaan spelen m.b.t. tankkeuringen op lokaal en internationaal vlak. In dat kader wordt ook het laboratorium voor kunststoffen opgestart in 2008. Op die manier kunnen onderzoeken op basismaterialen en tanks in huis uitgevoerd worden. Voor het laboratorium wordt in 2010 een BELAC accreditatie volgens EN ISO 17025 behaald.

Door deze diversificatie en kennis van zaken was de groei van de onderneming naar de toekomst gegarandeerd.

Door de aanhoudende groei en de daarmee gepaard gaande nood aan financiële middelen werd in 2020 beslist de onderneming te laten opgaan in een investeringsgroep. Op die manier is het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd.

Willy Van Moorter

Frank Van Moorter