Controle organisme
Copyright © Webdesign by EHBO-PC
Home. Algemeen. Historiek. Diensten. Labo. Erkenningen. Technieken. Contact. Links. Algemeen Construction-EN Construction-FR

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Activiteiten in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent u gebonden aan het “Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations” , m.a.w. de reglementering is enkel van toepassing op benzinestations.

 

Deze wetgeving verplicht de exploitant tot het laten uitvoeren van een aantal verplichte initiële en periodieke onderzoeken, voor dewelke wij erkend zijn:

 

Jaarlijkse controle

Algemene controle