Controle organisme
Copyright © Webdesign by EHBO-PC
Home. Algemeen. Historiek. Diensten. Labo. Erkenningen. Technieken. Contact. Links. Algemeen Construction-EN Construction-FR

Waals Gewest

Activiteiten in het Waals Gewest

 

In het Waals Gewest bent u gebonden aan verschillende sectoriele en integrale condities voor de opslag van brandbare vloeistoffen en uitbating van benzinestations, namelijk:  “Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft de installatie en de uitbating van benzinestations” en “ Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ten gevolge van de invoeging van specifieke bepalingen voor de installatie en de uitbating van benzinestations.”

 

Deze wetgeving verplicht de exploitant tot het laten uitvoeren van een aantal verplichte initiële en periodieke onderzoeken, voor dewelke wij erkend zijn:

 

Jaarlijkse controle

Algemene controle