Controle organisme
Copyright © Webdesign by EHBO-PC
Home. Algemeen. Historiek. Diensten. Labo. Erkenningen. Technieken. Contact. Links. Algemeen Construction-EN Construction-FR

Technieken

 

Dichtheidsbeproeving (NDO)

Corcon heeft zelf een nauwkeurig dichtheidsbeproevingssysteem ontwikkeld op lichte overdruk dat computergestuurd is en feilloos lekken op opslagtanks opspoort.

Deze dichtheidsbeproeving werd door AMINAL erkend onder nummer AMV/18.04.99/33.

 

Dit systeem is veiliger dan het testen op dichtheid met onderdruk, de ervaring leert ons immers dat bepaalde houder gaan inklappen tengevolge van de onderdruktesten.

De tanken en bijhorende leidingwerk wordt geleidelijk op lichte overdruk gebracht met stikstof of lucht, waarna deze wordt aangehouden tot deze stabiliseert.

Indien drukverlies blijft optreden na de stabilisatieperiode betekent dit dat de houder en desgevallend het aangekoppeld leidingwerk lekt.

Het stabiliseren of wegvallen van de overdruk wordt op een curve op het computerscherm weergegeven.

Deze proef kan ook apart op een tank of een afgekoppelde leiding uitgevoerd worden.

 

 

Penetrant onderzoek (NDO)

De bedoeling van dit onderzoek is de kwaliteit van de lasnaden in metalen constructies te evalueren daar waar magnetisch of vacuümonderzoek moeilijker is om toe te passen.

 

 

Magnetoscopie (NDO)

Door het magnetiseren van een ferromagnetisch materiaal (staal) kan men door vervormingen in de inductielijnen eventuele gebreken in de lasnaden detecteren, in zoverre deze oppervlakkig van aard zijn.

 

 

Diëlektrische test op coating (NDO)

Eventuele beschadigingen aan de coating van een stalen tank kunnen vastgelegd worden aan de hand van een diëlektrisch onderzoek.

 

 

Laagdiktemeting coating (NDO)

Om functioneel te zijn, dienen coatings in een bepaalde dikte aangebracht te worden op stalen tank zoals veelal bepaald in de normen.

 

 

Vonktest op kunststof lasnaden (NDO)

De dichtheid van thermoplastische lasnaden kan gecontroleerd worden door middel van een vonktoestel mits een koperen draad voorzien wordt onder de las.

 

 

Zwerfstroommetingen (NDO)

Ondergronds elektrische stromen die buiten een gewenste stroomkring lopen en corrosie veroorzaken aan tanks en leidingen, kunnen opgespoord worden met dit onderzoek.

 

 

Barcol-hardheidstest (NDO)

Met deze test wordt de uitharding van thermohardende constructies bepaald.

 

 

Ultrasone diktemetingen (NDO)

Een US-diktemeter laat toe controles uit te voeren op de wanddiktes van homogene materialen, ook wanneer deze langs één zijde bereikbaar zijn.

 

 

(Eddy-Current) Wervelstroomdiktemetingen (NDO)

Met dit toestel kunnen wanddiktemetingen op heterogeen samengestelde vlakken uitgevoerd worden (metalen, thermohardende en thermoplasten) in zoverre deze langs twee zijden bereikbaar zijn.

 

 

Endoscopie (inwendig tankonderzoek/visuele controle) (NDO)

Met de endoscoop kan men tanks inwendig inspecteren zonder de tank te betreden (gevaar/geen mangat)

 

 

Vacuümboxtest (NDO)

Door middel van dit onderzoek kunnen lasnaden in vlakke bodems en cilindrische tanklichamen efficiënt op dichtheid gecontroleerd worden.

 

 

Tankevaluatie - Berekening levensduur houders (NDO)

Door middel van een tankevaluatie die door het Vlaamse Gewest goedgekeurd is, zullen wij een onderzoek uitvoeren om de tank te controleren op zijn goede staat. Deze controle laat toe de kwaliteit en de levensduur in te schatten van rechtstreeks in de grond ingegraven metalen houders en geeft criteria om de maximale termijn van de hercontrole te bepalen.