Controle organisme
Copyright © Webdesign by EHBO-PC
Home. Algemeen. Historiek. Diensten. Labo. Erkenningen. Technieken. Contact. Links. Algemeen Construction-EN Construction-FR

Vlaams Gewest

Activiteiten in het Vlaams Gewest

 

In Vlaanderen bent u gebonden aan de regels van Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning)

Onze erkende milieu- en corrosiedeskundigen zijn bevoegd voor volgende controles:

 

U slaat gevaarlijke producten op?

 

De Vlarem wetgeving verplicht een aantal onderzoeken, beschreven in hoofdstukken 5.17 “Opslag van gevaarlijke producten” en 6.5 “Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5.000 liter,” voor de welke wij erkend zijn:

 

Algemene onderzoeken op bestaande installaties

Beperkte onderzoeken van bestaande installaties

Indienststellingskeuringen van nieuwe boven- en ondergrondse installaties

Buitendienststellingen

 

 

 

U bent tankbouwer of ontwikkelt tanktoebehoren?

 

Alle tankbouwers zijn verplicht in het kader van Vlarem II, hoofdstuk 5.17 houders voor gevaarlijke stoffen af te leveren met een verklaring van conformiteit. Dit geldt eveneens voor de bouwers van overvulbeveiligingen en ondergrondse lekdetectiesystemen.

Onze erkende activiteiten:

 

Stukkeuringen op in het werkhuis gebouwde tanks

Prototypekeuren op fabrieksmatig in serie gebouwde tanks

Bouwtoezicht tijdens de constructie op locatie van grote opslagtanks

Regularisatiekeuringen op opslagtanks

Stuk- en prototypekeuringen van overvulbeveiligingen

Stuk- en prototypekeuringen van lekdetectiesystemen

 

 

De controles worden uitgevoerd door een professioneel team dat met kennis van zaken gebruik maakt van de best beschikbare technieken op de werven en in ons eigen laboratorium.